نویسنده = دیانتی دیلمی، زهرا
تعداد مقالات: 4
1. حسابداری مدیریت، ابزاری کارآمد در خدمت اقتصاد مقاومتی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 61-81

زهرا دیانتی دیلمی


3. تأثیر فرهنگ سازمانی بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 1-12

زهرا دیانتی دیلمی؛ وحید طیبی


4. بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 1-18

یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی