نویسنده = نجاتی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چسبندگی هزینه ها بر محافظه کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 43-56

سیدعباس هاشمی؛ هادی امیری؛ علی نجاتی