نویسنده = مقدس پور، هنگامه
تعداد مقالات: 1
1. تبیین وضعیت حسابداری مدیریت درایران

دوره 7، شماره 23، زمستان 1393، صفحه 57-83

علی ابراهیمی کردلر؛ هنگامه مقدس پور