نویسنده = حاجیها، زهره
تعداد مقالات: 10
5. ارتباط ویژگی های تردید حرفه ای حسابرسان و قضاوت و تصمیم گیری آنها

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 43-59

زهره حاجیها؛ احمد گودرزی؛ زهرا فتاحی


6. بررسی تأثیر ویژگی های هیأت مدیره برساختار سررسید بدهی شرکت

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 59-74

زهره حاجیها؛ حسنعلی اخلاقی


7. بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 103-120

زهره حاجیها؛ ذوالفقار پورعزیزی