نویسنده = حجازی، رضوان
تعداد مقالات: 2
1. حسابداری محیط زیست با تاکید بر مدیریت پسماندهای خشک شهری

دوره 9، شماره 30، پاییز 1395، صفحه 21-38

رضوان حجازی؛ کیمیا اسلامی


2. فراتحلیل )متا آنالیز( استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 8، شماره 25، تابستان 1394، صفحه 101-117

آمنه بذرافشان؛ رضوان حجازی؛ علی رحمانی؛ سوسن باستانی