نویسنده = اسلامی بیگدلی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین با رویکرد ارزیابی متوازن

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 47-71

غلامرضا اسلامی بیگدلی؛ صابر جلیلی