نویسنده = برزیده، فرخ
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات

دوره 11، شماره 38، پاییز 1397، صفحه 127-138

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ عبدالخالق خنکا