نویسنده = مرادی، جواد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محافظه کاری حسابداری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 93-106

جواد مرادی؛ هاشم ولی پور؛ مرجان قلمی