نویسنده = افشار کاظمی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 1-19

محمد علی افشار کاظمی؛ فاطمه پناهی