نویسنده = جبارزاده کنگرلویی، سعید
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر مدیریت سود

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 25-36

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ سعید خدایار یگانه