نویسنده = حساس یگانه، یحیی
تعداد مقالات: 8
1. مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 109-133

یحیی حساس یگانه؛ قدرت اله برزگر


2. مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 17-32

بهمن بنی مهد؛ یحیی حساس یگانه؛ نرگس یزدانیان


3. بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 11-34

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا


4. بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 15-26

رمضانعلی رویائی؛ قدرت اله طالب نیا؛ یحیی حساس یگانه؛ صابر جلیلی


6. بررسی وضعیت حسابداری مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 1-18

یحیی حساس یگانه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ ابراهیم نوروزبگی


7. هزینه بر مبنای فعالیت، راه حلی برای گزارشگری مالی

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 51-63

یحیی حساس یگانه


8. تاثیر حاکمیت شرکتی بر تصمیم پذیرش صاحبکار و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 1-10

یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی