نویسنده = اعتمادی، حسین
تعداد مقالات: 3
1. نقد پژوهش های کیفیت گزارشگری مالی و ارایه نظریه "اطلاعات-عدم اطمینان محور" جهت ارایه تعریف مفهومی کیفیت

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 1-18

حسین اعتمادی؛ علی رحمانی؛ عادل آذر؛ رضا حصارزاده


2. پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا

دوره 5، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1391، صفحه 37-48

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ آمنه بذرافشان


3. افشا و ارزش شرکت: شواهدی از بازار سرمایه نوظهور ایران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 67-77

حسین اعتمادی؛ رضا حصارزاده؛ مهدی محمدآبادی؛ آمنه بذرافشان