نویسنده = شکری، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگو برای اندازه گیری مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 1-16

احمد یعقوب نژاد؛ بهمن بنی مهد؛ اعظم شکری