نویسنده = احمدیان، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. اثر نظارت بانکی بر کاهش مطالبات معوق

دوره 5، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1391، صفحه 117-127

اعظم احمدیان؛ آزاده داوودی