نویسنده = سعیدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 45-58

علی سعیدی؛ نرگس حمیدیان؛ حامد ربیعی


2. تأثیر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 17-29

اسداله افشاری؛ علی سعیدی؛ الهام رشادی