نویسنده = رضائی جعفری، عاطفه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر بندهای گزارش حسابرس مستقل بر شفافیت گزارش های مالی

دوره 5، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1391، صفحه 79-96

رویا دارابی؛ عاطفه رضائی جعفری