نویسنده = مرادزاده فرد، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. اثر حق الزحمه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 41-54

بهمن بنی مهد؛ مهدی مرادزاده فرد؛ مهدی زینالی


2. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 89-102

مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی دیندار یزدی


3. ارائه مدل پیش‌بینی سود با استفاده از ترکیب نسبتهای مالی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 83-96

مهدی مرادزاده فرد؛ آزاده پورباقری