نویسنده = خلیفه سلطانی، سیداحمد
تعداد مقالات: 1
1. به کارگیری مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا در شرکتهای تولیدی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 83-102

سیداحمد خلیفه سلطانی؛ مقصود میرزایی کلانی