نویسنده = پورعزیزی، ذوالفقار
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل موثر بر هماهنگی سیستم اطلاعاتی حسابداری

دوره 5، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1391، صفحه 103-120

زهره حاجیها؛ ذوالفقار پورعزیزی