نویسنده = رویائی، رمضانعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین فلسفه اخلاق فردی و ویژگی‌های جمعیت شناختی با رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1392، صفحه 15-26

رمضانعلی رویائی؛ قدرت اله طالب نیا؛ یحیی حساس یگانه؛ صابر جلیلی