نویسنده = دهقان هراتی، شهین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه سرمایه فکری هیئت مدیره با ارزش و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 29-44

شهین دهقان هراتی؛ علی فاضل یزدی؛ حسین جباری؛ احمدعلی اسدپور