نویسنده = ربیعی، حامد
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین فعالیت های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 17 )، تابستان 1392، صفحه 45-58

علی سعیدی؛ نرگس حمیدیان؛ حامد ربیعی