نویسنده = معقول، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل موثر بر موفقیت دانشجویان رشته حسابداری در دروس حسابداری پیشرفته

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 1-12

محمدرضا شورورزی؛ علی معقول؛ مریم کده