نویسنده = شفیعی رود پشتی، میثم
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت هزینه در صنعت خودرو با رویکرد تکنیک تاناکا (مورد مطالعه:موتور خودرو پراید)

دوره 6، شماره 3(پیاپی 18 )، پاییز 1392، صفحه 13-30

سیدحبیب اله میرغفوری؛ میثم شفیعی رود پشتی؛ شیرین عزیزی