نویسنده = مهابادی، عادل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی امکان سنجی استقرار مهندسی مجدد صنعت بانکداری ایران با رویکرد استراتژیک در راستای بهبود فضای کسب و کار

دوره 6، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1392، صفحه 117-128

عادل مهابادی؛ محمدرضا مستوفی؛ محسن رسولیان