نویسنده = اولی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر اجرای آئین نامه نظام راهبری شرکتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 1-10

زهرا پورزمانی؛ محمدرضا اولی؛ جواد عبدالهیان