نویسنده = رحیمیان، نظام الدین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارزش آفرینی گزارشگری سرمایه انسانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 11-34

یحیی حساس یگانه؛ نظام الدین رحیمیان؛ اسماعیل توکل نیا


2. بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 53-64

قدرت اله طالب نیا؛ نظام الدین رحیمیان؛ مجتبی باقری نویر