نویسنده = مراد زاده فرد، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. محافظه کاری حسابداری و پاداش مدیریت

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 21-34

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ محمد جعفر ولیخانی


2. تغییرات مثبت سود هر سهم و قیمت سهام : آزمون فرضیه ثبات رفتاری

دوره 7، شماره 1(پیاپی 20 )، بهار 1393، صفحه 67-77

بهمن بنی مهد؛ مهدی مراد زاده فرد؛ فاطمه مروارید عراقی