نویسنده = قائمی اصل، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل رابطه حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده اقتصادی در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 2(پیاپی 21 )، تابستان 1393، صفحه 59-70

محمد رضا اولی؛ مهدی قائمی اصل؛ سعیده امین زادگان؛ الناز عظیمی