نویسنده = برزگر، قدرت اله
تعداد مقالات: 1
1. مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری

دوره 7، شماره 3(پیاپی 22 )، پاییز 1393، صفحه 109-133

یحیی حساس یگانه؛ قدرت اله برزگر