نویسنده = بیداری، محمدعلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش ارزش افزوده حسابرسی داخلی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 65-71

احمد مدرس؛ محمدعلی بیداری