نویسنده = باقری نویر، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی با میزان ثروت ایجاد شده برای سهامداران

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 53-64

قدرت اله طالب نیا؛ نظام الدین رحیمیان؛ مجتبی باقری نویر