نویسنده = محمدی، کامران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر صدور گزارش مشروط حسابرسی: کاربرد روش شبکه عصبی

دوره 4، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1390، صفحه 25-39

پیمان امینی؛ کامران محمدی؛ شعیب عباسی


2. بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 63-76

پیمان امینی؛ کامران محمدی؛ عباس افلاطونی