نویسنده = رستگار، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هزینه فرصت از دست رفته در پروژه های شرکت پتروشیمی جم

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 95-108

ابراهیم عباسی؛ عیسی رستگار