نویسنده = یزدی، زینب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 3(پیاپی 10)، پاییز 1390، صفحه 63-75

مهدی بهارمقدم؛ زینب یزدی؛ سمیه یزدی