نویسنده = دیندار یزدی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی

دوره 4، شماره 1(پیاپی 8 )، بهار 1390، صفحه 89-102

مهدی مرادزاده فرد؛ بهمن بنی مهد؛ مهدی دیندار یزدی