نویسنده = رجبی فرجاد، حاجیه
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پیش‌ران های خط مشی مالی بر نحوه تخصیص بودجه دولتی

دوره 13، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 1-19

مرضیه افکاریان؛ کرم‌اله دانش‌فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد


2. آسیب شناسی تحقق بودجه عمرانی استان تهران طی چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 29-40

کرم اله دانش فرد؛ حاجیه رجبی فرجاد