نویسنده = صمدزاده، منا
تعداد مقالات: 1
1. شناخت در سازمان های پیچیده

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 19-28

دکتر محمد ابراهیم مداحی؛ منا صمدزاده؛ عباس کاراوند