نویسنده = روحی، دکتر علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تاخیری شاخص های کلان اقتصادی بر بازده سهام

دوره 3، شماره 4(پیاپی 7)، زمستان 1389، صفحه 1-17

دکتر زهرا پورزمانی؛ دکتر علی روحی؛ کیوان مام حمه