نویسنده = افلاطونی، عباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توانایی داده های جاری حسابداری در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 3، شماره 3(پیاپی 6 )، پاییز 1389، صفحه 63-76

پیمان امینی؛ کامران محمدی؛ عباس افلاطونی