نویسنده = شاهوردیانی، شادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر فشارهای قیمتی سهام بر پیش‌بینی‌های سود مدیریت

دوره 13، شماره 44، بهار 1399، صفحه 127-141

فرهاد شرفی؛ شادی شاهوردیانی؛ زهره حاجیها


2. طراحی ابزار سنجش کیفیت خدمات پژوهشی مبتنی بر مدل سروکوآل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 87-95

شادی شاهوردیانی