نویسنده = جزائری، ماندانا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ضرورت استفاده از سیستم های اطلاعاتی در مستندسازی فنی پروژه های عمرانی

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 75-86

ماندانا جزائری؛ احمد فراهی؛ مهدی نوروزی