نویسنده = حساس یگانه، دکتر یحیی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 65-73

دکتر یحیی حساس یگانه؛ ایمان داداشی


2. هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی

دوره 1، پ شماره2(زمستان 1387)، زمستان 1387، صفحه 1-15

دکتر یحیی حساس یگانه؛ حجت حسن زاده؛ محمد قدیری تلاقیان