نویسنده = باصری، ستار
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت استراتژیک و ارزشیابی عملکرد شرکت

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 17-29

دکتر هاشم ولی پور؛ ستار باصری