نویسنده = خدائی ولهزاقرد، دکتر محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 2(پیاپی 5)، تابستان 1389، صفحه 1-15

دکتر محمد خدائی ولهزاقرد؛ منیره یحیایی