نویسنده = رویایی، دکتر رمضانعلی
تعداد مقالات: 1
1. تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 121-140

دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام