نویسنده = بحری ثالث، جمال
تعداد مقالات: 2
2. تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 121-140

دکتر رمضانعلی رویایی؛ جمال بحری ثالث؛ عسگر پاک مرام