نویسنده = رهنمای رودپشتی، دکتر فریدون
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از تکنیک ترکیبیTOPSIS-DEA به منظور ارائه رویکردی در جهت ارزیابی چنددوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 105-119

دکتر عباس طلوعی اشلقی؛ دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ کاوه عبدالوند


2. حسابگری ذهنی و ارزیابی متوازن (تحلیل تعاملی و رفتاری)

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 81-91

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ آرزو جلیلی


3. هزینه‌یابی نوین در کسب و کار

دوره 2، شماره 2(پیاپی 2 )، پاییز 1388، صفحه 9-23

دکتر فریدون رهنمای رودپشتی؛ اعظم پوریوسف