نویسنده = حاجی پور، میثم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر محافظه کاری بر خطای مدیریت در پیش بینی سود

دوره 3، شماره 1(پیاپی4)، بهار 1389، صفحه 17-33

احمد لطفی؛ میثم حاجی پور