نویسنده = پورباقری، آزاده
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل پیش‌بینی سود با استفاده از ترکیب نسبتهای مالی

دوره 2، شماره 1(پیاپی 1 )، تابستان 1388، صفحه 83-96

مهدی مرادزاده فرد؛ آزاده پورباقری